MeSun Health Services provides a full continuum of care so you or your loved one can seamlessly move from one level of care to another. Be at peace with us.

HEALTH & REHABILITATION CENTER
Phone: (404) 369-1907
Fax: (404) 369-1970

Home Health Care Services
Phone: (770) 807-8330
Fax: (678) 604-8779

Hospice & Palliative Care Center
Phone: (770) 623-2710
Fax: (678) 805-5562

[email protected]
88 Johnson Rd, Lawrenceville, GA 30046

24 hours a day / 7 days a week

Access to Care

(404) 369-1907
88 Johnson Road

Lawrenceville, GA 30046

tin tức về COVID-19

tin tức về COVID-19

Ở MeSun, chúng tôi luôn chủ động trong việc duy trì sự an toàn của bệnh nhân và nhân viên. Chúng tôi có các quy trình hoạt động giúp chúng tôi duy trì một khuôn viên không có COVID-19.

Chúng tôi hiểu rằng việc cách ly bệnh nhân có ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong tất cả các cơ sở y tế trong đại dịch COVID-19. Vì vậy, chúng tôi đã lập ra một số quy định về thăm nom bệnh nhân để bảo vệ sự an toàn của bệnh nhân và nhân viên trong khi vẫn cung cấp cho các gia đình cơ hội đến thăm và hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân.

Để biết thêm chi tiết và cập nhật về quy đình thăm thân của cơ sở chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Health & Rehabilitation Center: Call (404) 369-1907

Hospice & Palliative Care Center: Call (770-623-2710

 

ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN: Chúng tôi tiếp tục cam kết duy trì môi trường không có COVID-19, chúng tôi yêu cầu kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 hiện tại trước khi nhận bệnh nhân.

 

ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐẾN THĂM: Chúng tôi yêu cầu kiểm tra nhiệt độ, đeo khẩu trang mọi lúc, hoàn thành bảng câu hỏi sức khỏe hiện tại, cách ly xã hội và ở lại phòng với bệnh nhân mà bạn đang thăm khám.

 

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN: Phần lớn nhân viên của chúng tôi đã được chủng ngừa COVID-19, số còn lạiđang hoàn thành việc tiêm chủng. Ngoài ra, nhân viên của chúng tôi thường xuyên được kiểm tra COVID-19.

 

Chúng tôi thường xuyên liên hệ với nhiều cơ quan như CDC, CMS và Sở Y tế Georgia để nhận thông tin cập nhật liên quan đến COVID-19 nhằm điều chỉnh bất kỳ thay đổi nào cần thiết. Chúng tôi tuân theo các hướng dẫn của CDC để vận hành trong đại dịch COVID-19 và giám sát chặt chẽ tỷ lệ ca bệnh trong khu vực của chúng tôi.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV