MeSun Health Services provides a full continuum of care so you or your loved one can seamlessly move from one level of care to another. Be at peace with us.

HEALTH & REHABILITATION CENTER
Phone: (404) 369-1907
Fax: (404) 369-1970

Home Health Care Services
Phone: (770) 807-8330
Fax: (678) 604-8779

Hospice & Palliative Care Center
Phone: (770) 623-2710
Fax: (678) 805-5562

[email protected]
88 Johnson Rd, Lawrenceville, GA 30046

24 hours a day / 7 days a week

Access to Care

(404) 369-1907
88 Johnson Road

Lawrenceville, GA 30046

 

Các dịch vụ

 •  Các dịch vụ

  Trung Tâm Y tế và Phục Hồi Chức Năng MeSun cung cấp dịch vụ chăm sóc 24/7 với kế hoạch chăm sóc được thiết kế riêng phù hợp với từng bệnh nhân, chú trọng giúp bệnh nhân hồi phục chức năng toàn diện.

  Learn More

 •  Dịch vụ chăm sóc hồi phục tại nhà

  Chúng tôi giúp bệnh nhân hồi phục trong môi trường thoải mái và riêng tư tại nhà, giúp bệnh
  nhân sớm cải thiện các hoạt động chức năng, và sớm lấy lại được sự độc lập trong sinh hoạt.

  Learn More

 • Trung tâm chăm sóc cuối đời và giảm nhẹ triệu chứng

  Trung tâm chăm sóc cuối đời MeSun được thành lập vào năm 2006 nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời toàn diện cho những bệnh nhân mắc các chứng bệnh nan y và lựa chọn được chăm sóc giảm nhẹ triệu chứng tới cuối đời. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp hỗ trợ cho gia đình bệnh nhân vì chúng
  tôi hiểu rằng ngoài bệnh nhân thì gia đình họ cũng đồng hành trên chặng đường khó khăn này.

  Learn More