MeSun Health Services provides a full continuum of care so you or your loved one can seamlessly move from one level of care to another. Be at peace with us.

HEALTH & REHABILITATION CENTER
Phone: (404) 369-1907
Fax: (404) 369-1970

Home Health Care Services
Phone: (770) 807-8330
Fax: (678) 604-8779

Hospice & Palliative Care Center
Phone: (770) 623-2710
Fax: (678) 805-5562

[email protected]
88 Johnson Rd, Lawrenceville, GA 30046

24 hours a day / 7 days a week

Access to Care

(404) 369-1907
88 Johnson Road

Lawrenceville, GA 30046

 

Đội ngũ của chúng tôi

ĐỘI NGŨ CHĂM SÓC CỦA MESUN

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi rất tận tâm chung cấp cho bạn và gia đình bạn sự chăm sóc tốt nhất.
Nhóm chuyên gia của chúng tôi bao gồm:

• Các bác sĩ
• Các y sĩ
• Các trợ lý bác sĩ
• Y tá
• Phụ tá điều dưỡng
• Nhân viên xã hội
• Cha tuyên uý/ đạo sĩ
• Vật lý Trị Liệu
• Vận động Trị Liệu
• Âm Ngữ Trị Liệu
• Chuyên gia dinh dưỡng
• Quản trị viên - Tình nguyện viên
• Các nhân viên hỗ trợ khác